Power to the People
Privacy verklaring

Privacyverklaring

Zorgboerderij Power to the People, Opstal 8 te Aarle-Rixtel, verwerkt gegevens van cliënten, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten en leveranciers. Hiermee wordt zorgvuldig omgegaan met als norm de momenteel geldende wettelijke richtlijnen.

Privacyverklaring

De zorgboerderij verwerkt alleen die gegevens die wettelijk en administratief nodig zijn voor het uitvoeren van de onderlinge overeenkomsten of een ander doel waarvoor toestemming is gegeven. Gegevens zullen niet aan derden worden gedeeld, tenzij het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is om deze te delen. Er zal dan een verwerkingsovereenkomst getekend worden.

Gegevens kunnen te allen tijde opgevraagd, ingezien en indien nodig aangepast worden, maar niet verwijderd zolang deze nodig zijn voor de overeenkomst en de geldende bewaarplicht.

Verzamelen en vastleggen gegevens deelnemers

Tijdens de intake geeft deelnemer of diens contactpersoon gegevens door. Al de gegevens worden opgeslagen in het cliëntenregistratie systeem “Ons” van Nedab. De eerste zorgdag zal het zorgplan opgesteld worden. Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van het dossier, hierin staat relevante achtergrond- informatie, de gestelde zorgdoelen met daarbij de acties, rapportages en de evaluaties. Gegevens zijn nodig voor de onderlinge contacten en om goede zorg te kunnen bieden.

Power to the People is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. (SZZ) (Cliëntadministratie). Door het zorgplan te accorderen, tekent men gelijktijdig voor de overeenkomst met de zorgboerderij en SZZ. (voorwaarden SZZ).

Door het gebruik van ‘Ons’ voor zorgdossier en zorgmail, voldoet de zorgboerderij aan de vereiste criteria bij het vastleggen of versturen van gevoelige informatie. Online is het mogelijk om via CarenZorgt, de planning, rapportages en zorgplannen in te zien. Berichten met gevoelige informatie kunnen via de familiecommunicatie in CarenZorgt beveiligd naar de zorgboerderij verstuurd worden.

Buitenom het programma “Ons” is er een aanwezigheidsregistratie op de computer. Dit is nodig om per dag een aanwezigheidsregistratie te hebben op papier, zowel van deelnemers als van medewerkers.

Nieuwsbrieven

Het versturen van nieuwsbrieven is een onderdeel van de communicatie en informatie naar deelnemers of contactpersonen. Dit ook om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Hiervoor zal het opgegeven e-mailadres gebruikt worden.

Beeldmateriaal

Er worden zo nu en dan foto’s gemaakt op de zorgboerderij waar men herkenbaar op staat. Er worden geen videobeelden van de deelnemers gemaakt.

Dit beeldmateriaal zal alleen gebruikt worden om informatie te delen via de site, fotoboekje, nieuwsbrieven en andere print of digitale informatie met eventueel vermelding van naam. Het persoonlijk beeldmateriaal wordt voor dit doel bewaard, dit kan ingezien en indien gewenst verwijderd worden. Er zullen alleen foto’s verwerkt worden met persoonlijke ondertekende toestemming. Deze toestemming geldt voor beeldmateriaal dat door de zorgboerderij zelf of in opdracht van de zorgboerderij wordt gemaakt.

Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken.

Tenslotte

De medewerkers op de zorgboerderij zijn op de hoogte van hoe om te gaan met de persoonsgegevens. Datalekken moeten gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ieder heeft het recht om, indien nodig een klacht in te dienen bij de AP omtrent het verwerken van zijn of haar gegevens.

Eventuele aanpassingen of veranderingen in de manier van gegevensverwerking kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid, kan er altijd contact opgenomen worden;

Contactgegevens Power to the People:
Frans van den Heuvel
Tel : 06 - 42993162
powertothepeople@zorgboerenzuid.nl

Power to the People

Op zorgboerderij Power to the People maken we van je oude dag een bijzondere dag, en ontlasten we de dagelijkse mantelzorg.

Nieuwsgierig geworden?

Zorgboerderij Power to the People
Opstal 8
5735 CA Aarle-Rixtel

Contactpersoon:
Frans van den Heuvel
Copyright © 2021-2024 Zorgboerderij Power to the People. Alle rechten voorbehouden
Website door Creatievelink